S T A D G A R  
FÖR  V V S FÖRENINGEN I FINLAND  
ÖSTRA NYLANDS LOKALAVDELNING:s


B 0 R D S S T A N D A R


1 §

V V S Föreningen i Finland,  Östra Nylands lokalavdelnings bordsstandar, försedd med en vid fotplattan fäst numrerad tennplåt,är lokalavdelningens högsta bevis pä erkänsla.

2 §

På bordsstandarets ljusblåa botten syns tre kranar upptorna ur 
lokalavdelningens födelseår 1989.
Färgerna symboliserande VVS skråets mest betydelsefulla element 
det blåa och röda för kall- och varmvatten,  den gröna för avlopp, 
det upptornande oranga för värmen och den ljusblå botten symboliserande ventilation.
De guldfärgade kranarna symbolisera det ädla och kvalitativa i verksamheten. 
Allting inbundet med ett guldband symboliserande trogen vänskap,uppgift att förena, gemenskap och samhörighet. 
Texten VSF för moderföreningens namn  VVS föreningen i Finland samt lokalavdelningens initialer ÖN för det geografiska läget i Östra Nyland, moderligt inbäddat under moderföreningens initialer.

3 §

Bordsstandaret kan efter styrelsens prövning tilldelas klubben utomstående person, samfund eller inrättning som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.

4 §

Förteckning föres över de utdelade och numrerade bordsstandaren.

5 §

Dessa stadgar har godkänts vid lokalavdelningens årsmöte den 28.3.1990.


Ordförande Henry Virtanen                Sekreterare Christer Allen
UPPVAKTNINGAR 


BORDS-STANDAR
 

1 ÖN lokalavdelning 11.01.89  
2 Moderföreningen 28.03.90  
3 KA Stendahl Oy Ab 28.03.90  
4 Stig Erik Lindström 28.03.90 50
5 Henry Virtanen 27.07.90 50
6 Tom Hilding Andersson 08.05.91 50
7 Hans Nyberg 11.06.92 50
8 VN lokalavdelning 08.06.92 10
9 Ulf Johansson 18.01.93 50
10 Karl Stendahl 26.04.95 60
11 Tom Forsblom 03.04.97 50
12 Helge Nystedt 13.05.97 50
13 Christer Allen 17.01.98 50
14 Henry Wickholm 11.08.98 50
15 Harry Andersson 16.10.99 60
16 Kurt Grönholm 14.12.00 60
17 Vasa lokalavdelning 07.12.02 40
18 Jerker Wilen 20.06.06 50
19 Peter Ström 07.08.06 50
20 Henry Westerlund 27.02.08 50
21 Kaj Rosenström 06.03.08 50
22 Norra Österbottens lokalavdelning 06.09.08 40
23 Kimmo Riikonen 18.09.13 50
24 Speroni Castelnovo di Sotto 18.09.13 (VSF resa)
25 Anders Johansson 08.02.16 50 år
       
       

 

 

 


BORGÅMÅTT

1 Christer Fager 29.11.07
2 Ray Johansson 11.01.08
3 Christer Allén 17.01.08
4 Karl-Gustav Björkell 24.01.08
5 Henry Wickholm 04.12.08
6 Göran Backman 16.05.09
7 Sten Enbom 16.05.09
8 Einar Eriksson 16.05.09
9 Reijo Alhonen 21.06.10
10 Centralföreningen på 75 jubiléet 10.09.11

VSFÖN klockan 

VSFÖN KLOCKOR I TRÄ

1 Tom Forsblom
2 Gunnar Bäck
3 Västra Nylands lokalavdelning
4 Grundfos Danmark Bob Bruce 12.03.99
5 Metro Therm Danmark Palle Kronil 12.03.99
6 Reijo Alhonen 21.06.00
7 Tom-Hilding Andersson 08.05.01
8 Rune Blom 08.09.02

 

 

1 Sebastian Enberg 02.03.2011
2 Jarmo Kosunen Nylands miljöinsp. 25.03.2011
3 Tage Forsblom  13.11.2011

 

 

VSF Östra Nylands lokalavdelning grundades 11.1.1989webm. Helge Nystedt - 18.10.2020